رنگهای ساختمانی

رنگ های روغنی ساختمانی براق آلکیدی برتر شیمی با قابلیت پوشش فوق العاده برای رنگ آمیزی داخل و خارج ساختمان سطوح چوبی و سطوح فلزی قابل استفاده می باشد.

دسته :

کد و شرح کالا بصورت جدول زیر می باشد:

ویژگی های محصول :

 نوع بسته بندی بصورت:
  • ربعی
  • کوارت
  • گالن
  • حلب

پوشرنگ روغنی براق آلکیدی برتر شیمی با توجه به 21 آیتم استاندارد ملی تست و بعد از منطبق بودن تولید می گردد.

زمان خشک اولیه این رنگ 2 الی 4 ساعت بوده و خشک شدن عمقی و سختی مطلوب پس از 24 ساعت حاصل می گردد.

قابل استفاده با قلم مو – پیستوله و رول می باشد برای رقیق کردن 10 % از تینر روغنی برتر شیمی و یا سایر حلال های مناسب استفاده گردد.